Hopper
Frank P.  b. 31 Mar 1858, d. 8 Aug 1937
John  b. c 1866
Katherine C.  b. 16 Mar 1861, d. 26 Jan 1947
Loretta  b. 16 Jul 1876, d. Nov 1978
Louisa  b. c 1877
Mary Ann  b. Nov 1859
Patrick  b. c 1826
Patrick  b. c 1856
Samuel  b. c 1872
Thomas  b. 13 Aug 1864
William H.  b. c 1868