United States
North Carolina
Hertford County
Ahoskie
Steimle, John  b. 24 Sep 1919, d. 21 Jul 1987