United States
Ohio
Murnane, James J.  b. 7 Sep 1866, d. 12 May 1920
Murnane, Thomas Henry  b. 9 Jul 1862, d. 6 Jan 1937
_____, Florence  b. 1898